Hånd som stopper viruspartikler.

Skal vi for enhver pris være "enige og tro til Dovre faller"?

Når vi nå er godt inne i andre år med Korona, har jeg gjort meg noen tanker som jeg gjerne vil få dele. Da vi begynte med nedstengning av samfunnet den 12. mars i fjor, var det vel få som trodde at dette kom til å vare mer enn noen uker, kanskje måneder. Nå sitter vi her da, snart 1,5 år senere og lurer på hva fremtiden vil bringe. Mye kan sies om denne såkalte «nye normalen», men jeg skal ikke gå noe mer inn på dette her nå. Vi har vel mer eller mindre vendt oss til å leve med strenge smittevern-regler og ellers mange tiltak som har påvirket mennesker i ulik grad og på ulike måter. Jeg er forøvrig helt enig i at smittevern er viktig.

Nå skal ikke jeg gå i dybden angående Covid 19. Jeg tror imidlertid at dette viruset er kommet for å bli, med stadig nye mutasjoner, som alle andre virus vi omgir oss med. Jeg føler meg trygg på at det blir mindre hissig etter hvert, slik tilfelle er med de fleste muterte virus. Mange av de virusene vi har rundt oss i dag, er faktisk mutasjoner etter Spanskesyken som herjet i 1918-19. Den hadde to «bølger», hvor den andre var kraftigst, og deretter ble mutasjonene stadig mindre aggressive. Dette ser vi at naturlig går igjen i de pandemiene vi har hatt opp igjennom årene, som også har vært såkalte zoonoser (stammer fra dyr).

Det er problematisk at den massevaksineringen verden holder på med nå, mest sannsynlig, og i følge en del forskere, vil forstyrre den naturlige balansen. Dette kan blant annet gjøre nye mutasjoner mer uforutsigbare.

Er vaksinene trygge og effektive?

Det har som vi alle vet vært jobbet på spreng med å utvikle vaksiner som er ment å kunne bremse viruset, og hele verden er nå i gang med å bli vaksinert. I teorien burde dette være vel og bra. Men er disse injeksjonene virkelig trygge? To av de, som også i utgangspunktet ble regnet som «trygge», er som vi vet allerede trukket tilbake, og ingen har noe mer enn en betinget nød-godkjenning. Jeg, og mange med meg, mener dette er eksperimentelt og ønsker ikke å stille som «forsøkskaniner». En må også tenke på at en satt vaksine ikke kan trekkes tilbake.

Det var uvisshet fra begynnelsen om hvor mye eller hvor lenge en person ville være beskyttet mot viruset. Det er tydelig ut i fra det som nå kommer frem at virkningen er kortvarig, og nye mutasjoner vil kreve nye vaksiner, noe som igjen vil kunne øke sjansen for bivirkninger. Flere land er nå i gang med 3. dose. Hva er poenget med å gi nye doser av en vaksine som slett ikke er spesielt effektiv mot nåværende og helt sikkert heller ikke kommende mutasjoner?

Det er jo helt tydelig at vaksinen ikke har den forventede effekt på Delta-viruset, og at de "full-vaksinerte" også i stor grad blir syke og smitter videre. Da forsvinner argumentet med at de unge skal vaksinere seg for å være solidariske.

Det har også vist seg at vaksinen kan gi flere og mer alvorlige bivirkninger på barn og unge, friske mennesker med godt immunforsvar, de samme som vil kunne bli mildest rammet av Covid 19.

Der vites vel snart noe mer om skadevirkninger på kort sikt, men allerede nå er det rapportert en del alvorlige bivirkninger. Mange går nok under radaren ennå. Forskning og erfaring tilsier at de fleste bivirkninger ikke blir registrert i melde-systemene.

Flere kvinner har stått frem og fortalt at de har fått unormale underlivs-blødninger etter vaksinasjon. Dette kommer også frem i en rekke kommentarer på sosiale medier. Mange forteller at det er vanskelig å få det registrert som bivirkning. Flere fagpersoner har for lengst advart angående unormale blødninger som følge av at virus-proteinene finner veien til ovariene, og nå ser vi at det faktisk skjer. Der er nå også folk som står frem med kraftige underhuds-blødninger, som det også ble advart mot.

Det er også tydelig at disse stoffene hos noen finner veien gjennom blod/hjerne-barrieren, og jeg har sett undersøkelser som viser at det kan spres gjennom beinmargen. Der har vært stilt spørsmål ved hvordan det vil kunne påvirke fertilitet/reproduksjon. Betennelse på hjerte-hinne og -muskel er der mange rapporteringer på, spesielt hos unge menn.

Foreløpig vites ikke nok omkring bivirkninger. Ingen kan foreløpig bombastisk si at «sånn er det», og «sånn blir det», hverken i den ene eller andre retningen. Da tenker jeg at det er lurt å bruke føre vár prinsippet.

Det er altså tydelig at det som mange kyndige fagpersoner rundt i verden tidligere trakk frem, nå faktisk skjer. Jeg tør ikke tenke på hva som vil skje om disse personene som for lengst har gått ut og advart faktisk får rett i det meste av det de sier! De har jo helt klart «truffet noen blink» allerede.

Hvor mye vet vi så egentlig om hvordan disse vaksinene vil påvirke folk i fremtiden? Hva med om 2 år, og om 5 eller 10 år? Minst vet vi om i hvilken grad de vil påvirke barn og friske unge mennesker. Disse har potensielt sett mange gode år foran seg, og vil etter dette «regimet» kunne sitte igjen som de største taperne.

Det er i dag opplest og vedtatt at gjennomgått sykdom gir en bredere og mye bedre immunitet enn vaksinen, som gir en spisset immunitet, -altså i hovedsak rettet mot en spesifikk mutasjon av viruset. Spesielt når det gjelder barn og unge, som normalt knapt blir syke av viruset, er dette et viktig poeng, synes jeg.

Jeg vil konkludere med at vaksinene slett ikke er så trygge og så effektive som folk flest synes å tro.

Forøvrig har vaksine-produsentene fraskrevet seg alt ansvar.

Vi opplever dessverre en ekstrem polarisering i samfunnet nå.

Det er skummelt å se hvilken polarisering denne saken har skapt i samfunnet. Der eksisterer ikke noen vaksine-debatt åpent i media. Derimot er kommentarfeltene på sosiale medier fulle av hatefulle meldinger og spydige og nedlatende kommentarer. Hvorfor skjer dette? Kan det være fordi det ikke er mulig å få i gang en saklig debatt i de forskjellige medier? Hvem er det som styrer dette? Hvorfor får ikke alle slippe til?

Og hvorfor må det være de mest ekstreme vaksine-motstanderne som blir trukket frem i media? Disse bli nærmest latterliggjort og er ikke representative for de aller fleste av oss som stiller spørsmålstegn ved det som foregår nå.

Så er spørsmålet; skal vi for en hver pris være «lydige» mot det myndighetene anbefaler? De hevder at «vaksinene er regnet som trygge». Hvordan kan de vite det? Den har bare en betinget godkjenning. Jeg vet om flere som har latt seg vaksinere av frykt, selv om de egentlig ikke ønsker det. En del tar den for å få et «pass» i hånden som gjør det lettere å reise. Det er også mange som er redde for å miste jobben. Så er det nok en god del som vaksinerer seg fordi "alle andre" gjør det, særlig av de unge. Mange ser på oss som er skeptiske og ikke ønsker vaksinen som usolidariske mot fellesskapet. Skal en da være solidarisk for en hver pris, selv om både hodet, hjertet og magefølelse sier «nei»? Ikke en eneste fiber i min kropp er på «ja» siden i forhold til dette. For min egen del har jeg bare blitt mer og mer overbevist dess mer jeg har aktivt søkt informasjon fra forskjellig hold.

Jeg mener at folk burde få anledning til å sette seg inn i dette fra begge sider. Saken er imidlertid at det ikke er så lett å gjøre det, da viktig informasjon fra oppegående leger, mikrobiologer, virologer og andre ressurspersoner, fjernes fra såkalte «normale» plattformer. Dr. Robert Malone, som var sentral i utviklingen av mRNA-teknologien fra 1988/89, har fått mye pes fordi han har gått ut og advart mot disse vaksinene til barn og unge. Han har en solid bakgrunn blant annet som mikrobiolog og virolog og har jobbet i en årrekke med forskning og utvikling av vaksiner. Nå får han mye hets. Det blir hevdet at han slett ikke var med i utviklingen av mRNA-teknologien (noe han beviselig var), og han ble til og med fjernet fra Wikipedia. Nå senere er han tilbake der, men sidene har fått nytt innhold. Jeg har hørt og lest en del av hva han har å si, og jeg mener han har mye å fare med.

Jeg har ikke tenkt å slå i bordet med hverken forskning, tall eller annet, selv om jeg kunne gjort det. Jeg har brukt mye tid på å sette meg inn i saken fra begge sider, og jeg er ikke i tvil om hva jeg selv mener er sunn fornuft. Jeg legger forøvrig inn et par artikler som jeg mener er relevante.

Personlig har jeg "stått på barrikadene" før. Da mine eldste barn var små på begynnelsen av 1980-tallet, ble jeg sett på som over-forsiktig og pysete da jeg ikke ville ta med mine barn inn i røykfylte rom. Da mine yngste var små på 90-tallet var det mer akseptert å skjerme barna for dette, og i dag regnes det som helt uhørt å utsette barn for passiv røyking.

At jeg i alle år har frontet bruk av naturlig og økologisk mat, og vært opptatt av skadevirkningene ved diverse tilsetningsstoffer, har blitt møtt med skepsis og mistro. Nå ser vi hva som skjer. Flere stoffer som i årevis har vært regnet som trygge, blir tatt ut av matproduksjon fordi de nå er regnet som helseskadelige. Se gjerne innlegget mitt om dette ​her. ​ ​

Jeg kan ikke ignorere den uroen jeg kjenner på når jeg føler at noe "skurrer". ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Kan vi og bør vi alltid stole på helsemyndighetenes råd?

Om vi tror vi kan stole på at helsemyndighetene alltid har rett, kan vi se litt på hva historikken sier. Der har nemlig vært noen skandaler opp i gjennom årene i så måte. De som er unge i dag har vel kanskje ikke hørt om legemiddelet Thalidomid. Dette ble utviklet på slutten av 1950 tallet og skulle være fantastisk mot blant annet svangerskapskvalme og som sovemedisin. På 1960-tallet ble det oppdaget at dette preparatet gav alvorlige fosterskader. Rundt 15.000 barn ble blant annet født uten armer og bein.

Etter denne oppdagelsen ble det viktig å fremheve at nyutviklede, ikke utprøvde preparater ikke skal gies til gravide, særlig i første trimester. I starten ble korona-vaksinene av mange leger anbefalt for gravide. Så kunne en lese på siden til Helse Norge at den normalt sett ikke skal gies til denne gruppen, og nå er det plutselig blitt "anbefalt" igjen. Det viser også hvor stor usikkerhet der er rundt dette. Jeg skjønner at gravide blir engstelige og forvirret og ikke vet hva som er best å gjøre. Personlig ville jeg aldri ha våget å utsette mitt ufødte barn for risiko med en så lite utprøvd teknologi. Vaksinen er uansett ikke godkjent for barn under 12 år, så hvorfor skal den da være ok for et ufødt lite barn?

I årenes løp har en god del medisiner og vaksiner blitt trukket tilbake grunnet for store bivirkninger. Der har vært en rekke rettssaker mot legemiddelprodusenter, som har måttet punge ut med svimlende beløper i erstatninger. Boka «Pillebefinnende» av Niels Chr Geelmuyden er nyttig lesing om en vil ha litt mer innsikt her, likeså «Dødelige bivirkninger» av John Virapen.

Skadene etter svineinfluensavaksinen i 2009 er godt kjent, så det trenger jeg ikke å gå mer inn på.

Jeg vil trekke frem statiner som en av de medisinene som har vært mye usikkerhet omkring de siste årene. Dette er en gruppe medisiner som brukes for å få ned kolesterolet. Jeg har snakket med mange som har fått store plager ved bruk av disse preparatene. De har vært hyppig i bruk, også mot tilnærmet normale kolesterol-verdier. Grensene for hva som faktisk er såkalte normale verdier har forøvrig variert.

For en del år siden ble det konstatert at min mor hadde noe forhøyet kolesterol. Dette var på 1980-tallet, og hun var bare i 50-års alderen. Jeg var skeptisk da hun kom fra legen med en hel liste med matvarer som hun skulle kutte ned på eller kutte ut. På denne listen var mange sunne og viktige matvarer, som for eksempel egg og det som for de fleste i dag regnes for sunt fett. Dessuten fikk hun et statin-preparat. Der og da var det at mange av hennes helseplager begynte, blant annet med stive og vonde muskler og ledd, og medisin-listen ble etter hvert økende. Bivirkninger må jo også behandles…

Nå er legene mye mer restriktive med å skrive ut statiner.

Jeg kunne nevnt en mengde medisiner som har blitt trukket tilbake etter å ha forvoldt stor skade.

Så ja, det er helt klart at både leger og helsemyndigheter forøvrig kan ta feil, selv om intensjonen er god.

Nytter det å styrke immunforsvaret?

Kroppen vår består av mange deler som til sammen utgjør et fantastisk "maskineri". Her skal alt fungere i et fint samspill, og for mye inngripen kan få uante konsekvenser. Det er viktig å forstå at som i så mange sammenhenger er helhet noe mer enn summen av delene også her.

Jeg vet at noen utrolig nok rister på hodet og er både oppgitt og uenig om en snakker om å styrke immunforsvaret til vern mot koronasmitte. For min egen del er jeg ikke i tvil om at dette er viktig, selv om ingen selvsagt har noen garanti. Der er en undersøkelse i gang ved Oslo Universitetssykehus angående bruk av tran (omega 3 + D-vitamin), som beskyttelse mot covid 19. Dette med utgangspunkt i at der er klare indikasjoner på at mennesker med høye nivåer av spesielt D-vitaminer ser ut til å bli mindre syke. Selv sørger jeg for å blant annet få rikelig med C- og D vitaminer, omega 3 og betaglukaner. Sink og Quercetin er også veldig bra. Ellers er jo selvsagt blant annet et sunt kosthold, nok søvn, nok mosjon og minst mulig negativt stress helt klart viktig for immunforsvaret på alle måter.

Her er link til nevnte studie fra UiO. Se ellers mitt tidligere innlegg om omega 3.

Finnes der medisiner som kan ha effekt mot Covid 19?

Jeg foretrekker å leve mest mulig på naturens premisser, men ville heller tatt medisin som Ivermectin om nødvendig enn å være «forsøkskanin» for en eksperimentell vaksine. Ivermectin er et av flere legemidler som jeg har tro på kan ha god effekt mot dette viruset. Hvorfor blir info om bruken av disse medisinene dysset ned av helsemyndighetene? På nettet finnes mye å lese om det, men igjen, her blir sikkert også mye fjernet på de mest aktuelle plattformene, så det er ikke alltid like lett å finne god informasjon.

I en artikkel fra FHI fra 2011, (oppdatert i 2017), står det blant annet følgende angående nytte av antiviral behandling ved influensa: «Erfaring fra andre land viser at pasienter som har utviklet alvorlig sykdomsforløp, har effekt selv når behandlingen gis sent i sykdomsforløpet. Forebyggende behandling etter eksponering kan forhindre sykdom i om lag to tredeler av tilfellene.»

Ivermectin har vist seg å fungere som et trygt antiviralt middel. Dette er egentlig et parasitt-middel mot blant annet skabb, og et av ankepunktene for bruk mot Covid 19, er at der er frykt for at det skal utvikles resistens mot skabb. Da tenker jeg; hva er viktigst her?

Selv med en rekke randomiserte kontrollstudier som alle viser god effekt, sitter norske helsemyndigheter og venter på «store, gode studier» for nå å kunne anbefale dette preparatet. Hva da med alle de som kunne fått god hjelp av dette? I mange land har de tatt middelet i bruk med gode resultater.

Mainstream media har ikke monopol på sannheten.

Det som også føles veldig merkelig i disse tider, er at det ser ut som ytringsfriheten har fått seg en knekk. Det er få som våger å heve sin røst av de som ikke er «enige og tro» mot myndighetenes vaksine-regime. Og de som våger får gjerne «sitt pass påskrevet». Det er viktig at alle blir hørt, og jeg savner debatt omkring dette. Mainstream media (MSM) er fullstendig ensrettet i sine uttalelser i det de legger ut, og de gir ikke rom for andre meninger enn det som myndighetene kommer ut med. En må faktisk dykke litt under overflaten for å finne annen informasjon. Det er veldig mange dyktige fagpersoner der ute som det er vel verd å lytte til. Her synes jeg det også er viktig å faktasjekke og sette seg inn i hva disse personene står for og hvem de er.

For meg er det utrolig rart at ikke folk flest ønsker sette seg inn i noe så viktig fra flere sider. Foreningen for Fritt Vaksinevalg, som består av oppegående leger og annet helsepersonell, har nylig gitt ut en brosjyre rettet spesielt mot ungdom. Det korte, konsise og viktige budskapet denne kommer med, mener jeg det er vel verd å sette seg inn i, som en aldri så liten motvekt til MSM. Du finner brosjyren her.

Det er slett ikke enkelt når folk ikke en gang kan diskutere temaet med sine nærmeste der det er motstridende meninger. Dette har blitt «»fy-fy» og «hysj-hysj».

Her er utdrag fra siste vers av mitt yndlingsdikt «If» av Rudyard Kipling, oversatt av André Bjerke. Dette diktet har bidratt til å gi meg mot og styrke i mange sammenhenger.

"Hvis du kan si til massen hva du mener,
og selv blant konger være den du er.
Hvis du er alles hjelper, ingens tjener, og venn og uvenn står deg like nær...."

Vi trenger å kunne diskutere og våge å si vår mening uten å fornærme noen, eller å bli fornærmet. For å kunne det, er det viktig å få belyst en sak skikkelig fra begge sider.

Jeg mener selvsagt det er viktig å innrette seg etter myndighetenes krav og bestemmelser. Det gjelder som regel også de anbefalinger som blir gitt. Men når ting skurrer og vi nærmest blir «pålagt» å ta en nød-godkjent vaksine som ikke er utprøvd over tid, mener jeg det er på sin plass å protestere. Særlig når de unge nå blir oppfordret til å «gjøre sin plikt for fellesskapet». Å ta en vaksine er tross alt frivillig.

Det er fortsatt lov å tenke selv!