Polarisering; viser mennesker på hver sin side av isflak.

Polarisering, latterliggjøring og null ytringsfrihet!

​Vaksinesaken skaper polarisering, og ytringsfriheten får seg en knekk.

Her vil jeg ta for meg noen av de mange punktene som dreier seg om vaksinering. Disse er skissert i innlegget som du finner her.

Jeg begynner med punkt 2:

Hvorfor blir mennesker med et annet syn på vaksinepolitikken ikke hørt? De blir derimot i mange tilfeller latterliggjort og hånet.

Ja, jeg synes det er veldig spesielt og rart. Jeg, i likhet med mange andre jeg kjenner, har følt at vi ikke har kunnet snakke om dette, og det har blitt vanskelig å flagge vårt standpunkt, selv innad i familien. Det har blitt en stemning hvor det ble pekt mot oss som usolidariske. Det ble etter hvert en polarisering, hvor de vaksinerte og de såkalte uvaksinerte sto mot hverandre. Vi har blitt fremstilt som "konspirasjonsteoretikere", folk med "foliehatter" og "de med sin utdanning på Facebook".

Hvorfor folk ikke vil lytte til det vi har å si, er nok en sammensatt greie. Vaksinene ble fremsatt som noe som skulle "redde verden", og de som ikke ville ta sine doser sto i fare for blant annet å kunne "smitte bestemor". Der ble messet om at alle måtte gjøre sin "borgerplikt", og myndighetene kom stadig ut med nye restriksjoner og formaninger med mål om at "alle skulle med". Dette "glansbildet" falmet etter hvert som det ble tydelig at disse vaksinene absolutt ikke var så sikre og effektive som forespeilet.

Vi som gikk i mot fellesskapet ble uglesett fra første stund, og mange turde rett og slett ikke fortelle at de ikke hadde vaksinert seg.

Så hvem er så «vi»? Felles for mange av oss er at vi har satt oss grundig inn i saken fra begge sider. Vi er mennesker fra ulike samfunnslag, med forskjellig utdanning, yrkesbakgrunn og politisk ståsted. Mange av oss er over gjennomsnittet opptatt av helse og livsstil, slik som meg selv. Vi har lyttet til ulike fagpersoner, også de som ikke slipper til i hovedstrømsmedia, -høyt respekterte fagfolk, hvorav flere har mottatt Nobelpris for sitt arbeide., som bl.a. virolog Dr. Luc Montagnier.

Dette fører meg over til punkt 3:

Hvorfor blir en mengde oppegående leger, virologer, forskere og andre med kunnskap og erfaring fremdeles ikke lyttet til, men blir "skjøvet ut i mørket"? Og hvorfor tør mange ikke å stå frem?

Jeg synes det er veldig spesielt det som har skjedd i denne tiden i så henseende. En av de første jeg merket meg, var dr. Robert Malone, som tidlig gikk ut og advarte mot disse vaksinene. Han var den som startet utviklingen av mRNA teknologien allerede i 1989. Jeg kom tidlig i 2021 over en YouTube video av ham hvor han fremsto som veldig seriøs og pålitelig. Jeg googlet navnet og fant mye positivt om ham som fagperson. Videoen ble forøvrig snart etter fjernet fra YouTube..

På Wikipedia sto det den gang i begynnelsen av historikkavsnittet:

"In 1989, Robert W. Malone, P. Felgner, et. al. developed a high-efficiency in-vitro and in-vivo RNA transfection system using cationic liposomes, which were used "to directly introduce RNA into whole tissues and embryos", as well as various cells types. The term and idea of "RNA as a drug" is first described in this paper. [15] Then, in 1990, Jon A. Wolff, Robert W Malone, et. al. demonstrated the idea of nucleic acid-encoded drugs by direct injecting in vitro transcribed (IVT) mRNA or plasmid DNA (pDNA) into the skeletal muscle of mice which expressed the encoded protein in the injected muscle. These studies were the first evidence that in vitro transcribed (IVT) mRNA could deliver the genetic information to produce proteins within living cell tissue. [16][17]

The first mRNA vaccine experiments were carried out by P. Felgner, J. Wolff, G. Rhodes, R.W. Malone and D. Carson. P. They completed a number of mRNA vaccination studies that resulted in nine patents on mRNA vaccination with a shared priority date of March 21, 1989. One experiment documented that NEF (an HIV protein) mRNA vaccination in mice, followed by HIV challenge reduced positively stained cells by 2-fold and p24 expression was reduced by 50% at eight weeks."

Dette er et lite utdrag av det som sto om blant annet dr. Robert Malones arbeide under "mRNA-vaccines". Etter 1990 kom Katalin Kariko og Drew Weissman med i denne forskningen, de som nå har fått Nobelpris i medisin. (Dette vil jeg komme tilbake til senere her i innlegget.)

Dr. Robert Malone, som hadde jobbet intenst med denne teknologien i fra startfasen, så i begynnelsen av koronatiden at denne hadde sine svakheter brukt som vaksiner på denne måten. Dette spesielt fordi det ikke var nok studier på det samt at den ble hurtiggodkjent. Han snakket også tidlig om spesifikke faremomenter, som har vist seg å "holde vann". Da han gikk ut og advarte, fikk han mye hets fra forskjellige hold. Det som jeg har referert til her fra Wikipedia, ble i juni 2021 fjernet fra sidene. Selv om Malone spilte en stor og avgjørende rolle i utviklingen av mRNA teknologien, nevnes han nå ikke med et ord på Wikipedia under mRNA vaksiner. Googler en navnet hans, kommer der også helt annet innhold der enn før juni 2021. Nå er han "konspirsjonsteoretiker" og "vaksinefornekter". Flere steder bli han også fremstilt som løgner og det som verre er.

Samme kapittel på Wikipedia etter endringen i juni 2021, ser nå i begynnelsen slik ut. Der hvor blant annet Malone tidligere ble nevnt, står der nå bare "researchers".

​"The idea that mRNA could be used for therapeutic purposes was first realized in 1989 by researchers at Vical, a Californian biotechnology start-up. Researchers working with the Salk Institute that year published an article showing that nanoparticles could transfect mRNA into cells. In 1990, Jon Wolff at the University of Wisconsin collaborated with researchers at Vical and reported positive results where "naked" (or unprotected) mRNA was injected into the muscle of mice. These studies were the first evidence that in vitro transcribed (IVT) mRNA could deliver the genetic information to produce proteins within living cell tissue".​

Jeg har som nevnt fulgt dr. Robert Malone fra tidlig i Koronatiden, og han er helt klart en svært oppegående person og en av mange meget dyktige forskere og fagpersoner som nå dessverre har fått et dårlig rykte, både blant "hvermansen" og i "det gode selskap".

Heldigvis er vi mange som har skjønt budskapet både han og mange andre har til oss, og vi blir stadig flere.

Jeg kunne nevnt i fleng mange oppegående, dyktige fagpersoner som har turd å heve sin stemme for å advare, både nasjonalt og internasjonalt. En skal ikke gå lenger enn til lege Halvor Næss, som er overlege ved nevrologisk avdeling ved Haukeland Sykehus. Han har også tidlig stått frem med sin skepsis, på en fin og informativ måte.

Ære være de som tør å ytre sine meninger. Deres hensikt er i det store og det hele et genuint ønske om å hjelpe andre ved å stå frem for det de har skjønt og mener er rett. Mange er nok også de som har forstått det, men ikke har mot til å stå frem. De har for mye å tape, både i yrkeslivet og når det gjelder generell anseelse. Flere av de som våger dette, er i slutten av sitt yrkesaktive liv og har dermed mindre å tape på det. De sitter forøvrig på en livslang kompetanse som lettere gjør dem i stand til å se hele bildet.

Jeg vil så ta for meg punkt 4:

Normalt sett er det i ytringsfrihetens navn mulig å få diskutert og belyst en sak fra begge sider. Hvorfor er ikke det mulig når det gjelder vaksinedebatten? Det er ikke nødvendigvis slik at flertallet har monopol på sannheten.

I media har det vært helt umulig å få komme til med meninger som strider i mot myndighetenes. Både jeg og folk jeg kjenner har prøvd å få inn debattinnlegg i dagspressen, men uten hell. Det virker som det er lagt lokk på alt som kan føre til diskusjon angående dette temaet.

Det virker som det blir gitt direktiver globalt fra en maktelite som sitter og drar i alt for mange tråder og får alle marionettedukkene til å "danse i takt". De fleste i helsevesenet har ikke annen info enn den myndighetene gir ut. Viktig og mer dyptgripende info blir holdt tilbake og når ikke frem til allmenheten. En slik kontroll som der er nå i sosiale medier, og generelt for mennesker verden over, har vi ikke sett maken til. Om en våger eller orker å dykke litt ned i kunnskapsmengden der ute, finner en raskt ut at der er mye som skurrer. Der er mye viktig info som slett ikke er i tråd med myndighetenes. Men hvorfor er det ikke flere som ønsker å sette seg bedre inn i dette? Jeg tenker at der ligger til grunn en blind myndighetstro og kanskje frykt for å bevege seg ut av komfortsonen. Mange ser nok også på vaksinene som en quick fix.

Så hvorfor høre på alle de som rokker ved det "etablerte" og det "trygge"? Kanskje det vil bidra til for mye stress i en travel hverdag? Det er visst lettere å latterliggjøre og skyve "ut i mørket" de som kommer med motstridende meninger til det etablerte.

En kan jo også fundere over hva som styrer dette. På et tidspunkt nå i denne tiden ble det sagt i media at vaksineringen ikke var basert på helse, men på politikk. Så kan en i tillegg tenke; i hvor stor grad er det også pengene som styrer?

Vi vet ikke om, eller kanskje heller når, noe tilsvarende vi skje. Jeg og mange med meg synes det er ille nok at disse usikre vaksinene fremdeles pushes på folk.

Mitt håp er at stadig flere vil sette seg inn i dette, og vurdere mer kritisk den informasjonen som kommer fra myndighetene.

Punkt 5:


Hvorfor i all verden gies Nobelprisen i medisin til de som skulle ha utviklet mRNA-teknologien, og hvorfor blir ikke de som startet utviklingen av den nevnt med et ord?

Ja, dette har jeg spurt meg selv om. Jeg, og mange med meg, ble skikkelig sjokkerte og overrasket da vi så at Kariko og Weissman hadde fått denne utmerkelsen, og det et det mange grunner til.

Det står i den tilgjengelige begrunnelsen at den er "safe and effective", men i den opprinnelige begrunnelsen har de faktisk utelatt "safe". At den ikke er verken trygg eller effektiv er i dag helt klart for stadig flere av oss.

Om noen først skulle hatt Nobelprisen for selve oppfinnelsen av mRNA-teknologien, skulle det ikke være mulig å utelate dr. Robert Malone, som var den som startet utviklingen av denne teknologien i 1989, (se punkt 3 her). Men han er jo "skjøvet ut i mørket" grunnet sine advarsler i forbindelse med mRNA teknologi brukt som vaksiner.

Det er mange som mener at det var viktig at Kariko og Weissman fikk denne utmerkelsen for å styrke synet på hvor "enstående" disse vaksinene er.

Ja, ja. Nobelprisen i medisin ble i 1949 gitt til de som utviklet lobotomi som metode. Så da så....